Përsonat janë burimi ynë më i çmuar

XL World beson në zhvillimin e personave dhe i ndihmon të rriten personalisht dhe profesionalisht. Të punësojë personel me një kualifikim të lartë konsiderohet si strategji kryesore e kompanisë. Kush punon në XL World ka mundësi që të bëjë karrierë duke kaluar në role dhe sipërmarrje të ndryshme në një ambient ndërkombëtar.

Karrierë – një element kryesor në jeten e secilit

Në XL World rekrutimi është vetëm hapi i parë: duhet të sigurohemi që profesionistët mund të japin maksimumin e potencialit gjatë zhvillimit të të gjithë  karrierës së tyre. U jepen për të përmbushur vazhdimisht objektiva dhe mbeshtetën deri në arritjen e tyre. Nuk mungojnë formimi i nevojshem dhe feedback-u që shërben për t’i motivuar dhe për të dhënë më të mirën e tyre.

Fleksibilitet – është një pjesë e rëndesishme e karrierës

Kush punon me XL World inkurajohet për të kërkuar sfida të reja brënda organizimit: të lëvizesh mes projektesh e funksionesh të ndyshme është një pikë e rëndesishme e zhvillimit të karrierës personale. Të gjitha vëndet e hapura dhe të dukshme nga jashtë, i japin mundësinë punëtorëve për të drejtuar në menyrë aktive karrierën e tyre duke kërkuar mundësi të reja.

Të administrosh dhe të rrisësh aftësit

Të krijosh një karrjerë nuk do të thotë vetëm të bësh punë të ndryshme: të rrisësh dhe të zhvillosh aftësit e secilit në funksionin që ka është po aq i rëndësishm. XL World ofron vazhdimisht trajnime:

  • Gjuhë
  • Teknika telefonike dhe perdorim të kompjuterit
  •  management dhe coaching.

Të ekuilibrosh punë me kohën e lirë

Në XL World punohet intensivisht ... por nuk harrohet jeta private! XL World inkurajon të gjithë profesionistët që kanë probleme orari për të folur me menaxherët e tyre për të vendosur një program pune fleksibël. Mund të punohet me kohë të plotë ose me kohë te pjesshme dhe jepen mundësi të ndryshme pune-ekstra në meyrë që punojësit të mund të vlerësojnë kulturën e punës së XL World-it. 

XL World – pikat e forta

  • Menaxhim me eksperiencë  ndërkombëtare 
  • Investime në trainimin e vazhdueshmë të stafit 
  • Kulturë e fortë organizimi 
  • Proçese të mirë përcaktuara: vlerësim, sisteme vlerësimi, zhvillim dhe përformancë. 

Mundësi për karrierë

Ka gjithmonë mundësi në XL World, qoftë për profesionist ekspertë qoftë për atë që hyn në botën e punës. Kandidimi on-line është mënyra më e mirë që të fillosh të punosh me  XL World.

Zbulo ofertat e punës dhe kandidohu on-line për pozicionet që të duken më shumë të përshtatshme!